• slide
 • slide
 • slide
 • De eRemote dienst is een compleet verzorgde cloud dienst voor de monitoring van industriële machines en installaties, primair gericht op de midden zakelijke markt van de Nederlandse machine- en installatie bouw.(3) .Hiermee bieden we bedrijven en ondernemers die hun machines en installaties (overwegen te) exporteren een eigen en volledig verzorgde 24x7-uur actuele status en performance meet-instrument met een mondiale reikwijdte.
 • Met de eRemote dienst hoeft u als machinebouwer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden en te investeren in kennis, hardware, software en mensen, om toch dat noodzakelijke inzicht te krijgen in de performance van de door u geleverde machines en installaties, wereldwijd.
 • Performance en operationele inzichten die tegenwoordig onmisbaar zijn in elk bedrijfkritisch 24x7 uur bedrijfsproces in een sterk concurrerende en snel ontwikkelende internationale markt. De bekende oplossingen van de traditionele marktleiders zijn meestal een maatje te groot en daarnaast vaak financieel een brug te ver voor de gemiddelde MKB’er.
 • Maar om "blind" in een buitenlands export avontuur te stappen, zonder actueel en historisch inzicht in de SLA & performance van uw machines en installaties, kan grote financiële risico's met zich meebrengen, zeker als het machines betreft in een bedrijfkritische 24x7 uur productie omgeving. Met de eRemote dienst dekt u zich maximaal in tegen juridische en financiele risico's. 
 • Met de verkregen actuele en historisch inzichten op basis van state-of-the-art Machine Learning technieken (1) kan men niet alleen sneller en beter maar ook efficiënter (2) inspelen op zaken als onderhoud, support en service. Daarnaast kan men zich sterker verweren, want met cijfers onderbouwde bewijsvoering en argumenten, tegen eventuele aantijgingen inzake vermeende SLA inbreuken, resp. tegen contractuele, juridische en financiële aansprakelijkheden.

(1) Een van onze Big Data toepassingen, zie ook: overigen
(2) Predictive / Condition based maintenance
(3)
M
ede tot stand gekomen door bijdragen van RVO rvo--1.png

 

Juni 2018 update:

i-Collector BV uit Almere maakt, onder de naam i-Remote, gebruik van de e-Remote dienst als meetinstrument voor het bewaken van hun SLA verplichtingen op de door hen geleverde installaties, wereldwijd. Daarnaast wordt de i-Remote dienst ingezet ter ondersteuning van hun service en onderhoudsprocessen ter borging van de overall kwaliteit van hun totale dienstverlening.

icoll-logo-2.png
i-Collector BV uit Almere maakt wereldwijd furore met haar zelf ontwikkelde en meervoudig gepatenteerde oplossing voor het slim bufferen, sorteren, samenstellen en uitvoeren van geplaatste orders in logistieke processen. De toepassingen zijn met name te vinden in de wereld van de wat grotere logistieke processen met een grote produktdiversiteit en hoge omloopsnelheid, zoals: eCormmerce, transport, retail, post en pakket, vleesverwerking, patssierie, medicijnen en medische produkten. De i-Collector wordt in de regel ingezet als tussen- of eindstation in een bedrijfskritisch logistieke keten omgeving met een 24x7 uur bedrijfsvoering. Actueel en historisch inzicht in de status en de performance van alle i-Collector's is daarbij cruciaal mede vanwege de contractuele SLA aansprakelijkheid risico's.
 

Een van de China , Shanghaii-Collector installatie in Shanghai, China

 

Actual State, Alarms & Alerts

De staus en alarmen van al uw machines & installaties (wereldwijd) zijn voor u 24x7 online beschikbaar en via ons webportal overal te raadplegen. Voor diepere data-analyses is er daarnaast een uitgebreide toolset met een veelheid aan krachtige big data zoek/filter en statistische functies beschikbaar. Mogelijke correlaties en/of andere patronen van en tussen uw machines zijn daarmee te identificeren en eenvoudig zichtbaar te maken. Specifieke events en condities zijn per direct te visualiseren in de vorm van overzichtelijke en duidelijke tabellen, grafieken en diagrammen. Met een samengesteld dashboard heeft u alle relevante (actuele en geaggregeerde) kengetallen in een oogopslag 24x7 uur beschikbaar. Met gebruik van instelbare Alerts kunnen uw klanten of uw eigen medewerkers of externe service diensten direct worden genotificeerd ingeval van specifieke incidenten, daarmee de kans op system-down situaties maximaal te voorkomen en te verkorten.

web-alarm-2.png


Performance, predicted production & capacity planning

Naast de actuele status, performance en SLA informatie biedt eRemote, op basis van de verzamelde historische data, de mogelijkheid om statistisch onderbouwde voorspellingen te doen aangaande service en onderhoud (predictive & condition based maintenance) waarmee de totale downtime (onderhoud en incidenten) kan worden geminimaliseerd. Op basis van dezelfde historische data kan men tevens mogelijke knelpunten in de tijd identificeren (capaciteit planning) bijvoorbeeld als er tijdelijk of structureel een hogere produktie vereist is, of een tweede  produkielijn onverhoed tijdelijk buitengebruik raakt en moet worden overgenomen door een andere produktielijn. 

Zie voorbeeld hieronder van een live (demo) machine "ergens" binnen Europa met gefingeerde waardes:
 

Predictive maintenance

Met de bovenstaande metrics zoals "gemiddeld aantal werkelijke draaiuren per dag" en een eerder gedefinieerd gemiddeld onderhouds interval (ie 2.000 uur) is het nog maar een kleine stap om een voorspelling te doen voor een eerstvolgende onderhoudsdatum, wat uw totale planning van al uw onderhoud niet alleen efficienter maar ook beter planbaar maakt. Voorbeeld: (screenshot)

predicted-maint-1.PNG

Condition Based Maintenance (CBM)

Condition Based Maintenance (CBM) is de laatste stap naar de meest efficiente onderhoud strategie. Alleen onderhoud doen als het strikt noodzakelijk is om kostbare down-time situaties maximaal te vermijden en onnodige onderhoudskosten en vervanging van componenten te minimaliseren. De noodzaak van onderhoud wordt daarbij aangegeven door intensief gebruik te maken van nieuwe geavanceerde sensor-technieken in combinatie met actuele en historische machine data (of specifieke componenten daarvan) welke real-time getoets worden aan de eerder opgedane Machine Learning profielen van de betreffende installatie. Zie voor meer info over CBM; worldclassmaintenance

Samengevat: de bovengemoemde nieuwe technologische ontwikkelingen zijn geen opzichzelfstaande wondermiddellen die zomaar uit de lucht en direct op hun plaats vallen. Het vereist tijd, geld en inspanning om deze succesvol te implementeren in uw organisatie, maar de richting van de ontwikkelingen op het gbied van onderhoud zijn over duidelijk, wachten tot het voorbij gaat is hier niet de juiste strategie. Wacht dus niet te lang met een eerste stap naar de nieuwe technieken zoals Machine Learning en Big Data want ook uw klanten en concurrenten zitten niet stil. Met onze compleet verzorgde eRemote dienst kunt u zonder risico's direct kennis nemen van en ervaring opdoen met deze toekomst.  Bel ons vrijblijvend voor een eerste kennismaking en verdere orientatie: +31 (0) 653 120 381 of stuur een email naar: info@eremote.nl


Ofiice:
Real Time Remote Service BV          
Weteringkade 14
1358AH Almere, The Netherlands.
 
Contact us:
mobile : +31 (0) 653 120381
email:: a.pietersen {at] eremote.nl
   
 
 
Privacy Statement
 
This website is exclusively targeted to our (potential) customers and business relations of the eRemote services.. Please note:
 • We do not collect, store or process any personal data.
 • We will never share any data with any other third party(s) outside the target group of this webportal..
 • We do not use any other adware, scripts, beacons, SEO cookies for marketing or any other (ie commercial) use.
 • We do use a statistic cookie for our own purpose to maintain and/or improve our website services
 • For questions or more information please contact email: info@eremote.nl